Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Skupinové aktivity odsúdených v ÚVTOS pre mladistvých Sučany vo výstupnom oddiele

V rámci výstupného oddielu – Národný projekt Šanca na návrat 2, odsúdení absolvujú v pravidelných intervaloch rôzne skupinové aktivity, ktoré vedie psychológ. Stretnutia sú zamerané na rôzne témy ako napríklad sociálna komunikácia, rodinné vzťahy, závislosti či sebapoznanie. Odsúdení tak môžu viac spoznať sami seba, naučiť sa hovoriť o svojich pocitoch, prežívaní, vnímaní alebo sa naučiť využívať svoje individuálne predpoklady v každodennom živote. Odsúdeným sú poskytované základné objektívne informácie o rôznych druhoch drog, ich účinkoch, o procese vzniku závislosti a o ich dopade na ich život.


Pri práci s odsúdenými sú využívané rôzne metódy a techniky práce, napríklad diskusia, koláž, aktívne počúvanie, hranie rolí, pozorovanie, podávanie spätnej väzby, využívanie prvkov arteteterapie a artefiletiky. Cieľom resocializačného programu vo výstupnom oddiele je zníženie rizika sociálneho vylúčenia odsúdených a zlepšenie predpokladov na ich aktívne začlenenie do spoločnosti po prepustení.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže