Začal sa školský rok

Podpísaním dohôd o spolupráci pri vzdelávaní odsúdených medzi Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom a Strednou odbornou školou Dubnica nad Váhom a Strednou odbornou školou Pruské sa začal nový školský rok 2019/2020 aj v dubnickom ústave.

V aktuálnom školskom roku je do dennej formy štúdia zaradených celkovo 24 odsúdených. Vzdelávajú sa v učebných odboroch: umelecký rezbár, elektromechanik, záhradník a mäsiar. V tomto školskom roku sa odsúdení študenti vzdelávajú aj v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách a v nadstavbovom štúdiu strojárstvo – podnikanie a služby.

Napriek náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach výkonu trestu sa z doterajších skúseností s jeho aplikáciou vzdelávanie odsúdených javí ako významný a dôležitý prvok ich resocializácie, ktorý sa reálne podieľa na zlepšovaní integračných perspektív odsúdených po výkone trestu do spoločnosti.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019