Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Školský rok 2019/2020 v nových priestoroch ústavu

Škola, to nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, ale i uvedomenie si vlastných cieľov a z toho plynúcich povinností. Dva mesiace letných prázdnin sú za nami a v ústave Ilava sme opäť otvorili nový školský rok 2019/2020. A tak odsúdeným zaradeným do vzdelávania popri ostatných povinnostiach vyplývajúcich z výkonu trestu odňatia slobody pribudli i tie školské.

V ústave realizujú vzdelávanie odsúdených dve stredné školy. SOŠ Pruské vzdeláva odsúdených v akreditovaných trojročných učebných odboroch mäsiar a záhradník, v štvorročnom učebnom odbore cukrár – kuchár, kde získajú dva výučné listy a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách, ktoré umožní odsúdeným získať maturitné vzdelanie. SOŠ Dubnica nad Váhom realizuje výučbu v trojročnom učebnom odbore stolár.

Keďže sa v ústave Ilava podarilo svojpomocne zrekonštruovať priestory určené na vzdelávanie odsúdených, odsúdení majú od nového školského roka možnosť vzdelávať sa vo vynovených priestoroch ústavu. Želáme im veľa úspechov v novom školskom roku.

Fotografie k článku

Fotka galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže