Školský rok 2019/2020 v nových priestoroch ústavu

Škola, to nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, ale i uvedomenie si vlastných cieľov a z toho plynúcich povinností. Dva mesiace letných prázdnin sú za nami a v ústave Ilava sme opäť otvorili nový školský rok 2019/2020. A tak odsúdeným zaradeným do vzdelávania popri ostatných povinnostiach vyplývajúcich z výkonu trestu odňatia slobody pribudli i tie školské.

V ústave realizujú vzdelávanie odsúdených dve stredné školy. SOŠ Pruské vzdeláva odsúdených v akreditovaných trojročných učebných odboroch mäsiar a záhradník, v štvorročnom učebnom odbore cukrár – kuchár, kde získajú dva výučné listy a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách, ktoré umožní odsúdeným získať maturitné vzdelanie. SOŠ Dubnica nad Váhom realizuje výučbu v trojročnom učebnom odbore stolár.

Keďže sa v ústave Ilava podarilo svojpomocne zrekonštruovať priestory určené na vzdelávanie odsúdených, odsúdení majú od nového školského roka možnosť vzdelávať sa vo vynovených priestoroch ústavu. Želáme im veľa úspechov v novom školskom roku.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019