Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Šanca na návrat sa nelúči, v jej odkaze bude pokračovať "dvojka"

Národný projekt Šanca na návrat zmenil mnohé životy. Odsúdeným otvoril dvere k vzdelaniu a podal pomocnú ruku pri návrate a kvalitnom začlenení do spoločnosti. Nie sú to ale len väznené osoby, ktorým tento projekt obohatil životy. Kolegovia, či už príslušníci alebo zamestnanci, ukázali svoj potenciál, priniesli svoje vedomosti a skúsenosti z rôznych oblastí a spoločne sa snažili prispieť k lepšiemu životu nás všetkých.


Šanca na návrat nielen priniesla veľa dobrého, ale zároveň vytiahla veľa dobrého z ľudí, ktorí sa v nej stretli. Ich snahu a výsledky práce ocenil 20.09.2023 poverený generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. Michal Sedliak. Pri tejto príležitosti udelil Medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo III. stupňa, Čestnú medailu zboru I. stupňa, šiestim príslušníkom Čestnú medailu zboru II. stupňa a 19 príslušníkom Čestnú medailu zboru III. stupňa.


Za dlhodobú príkladnú prácu v Zbore väzenskej a justičnej stráže pri príležitosti ukončenia projektu Šanca na návrat a jeho postupnom implementovaní na podmienky zboru poverený generálny riaditeľ udelil Čestnú medailu I. stupňa dvom zamestnankyniam a Plaketu zboru trom zamestnankyniam a jednému bývalému zamestnancovi zboru.


Okrem ocenenia pracovníkov národného projektu Šanca na návrat možno pozitívne vnímať aj plánované kontinuálne pokračovanie a rozšírenie projektu do všetkých ústavov ZVJS.


Významným partnerom národného projektu Šanca na návrat 2 bude okrem Ústredia práce sociálnych vecí aj nový partner Ministerstvo spravodlivosti SR. Vzájomnou kooperáciou budú partneri prispievať k dosiahnutiu spoločného cieľa projektu, ktorým je inovatívna, komplexná a systémová podpora cieľovej skupiny fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, so zameraním sa na zníženie rizika ich sociálneho vylúčenia a zlepšenie predpokladov na ich aktívne začlenenie na trhu práce.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže