Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Rybárska tematika aj za bránami ústavu

V ústave Dubnica nad Váhom sa odsúdení vzdelávali počas prezentácie spojenej s besedou na rybársku tematiku.

Cieľom prezentácie bolo pútavou a zrozumiteľnou formou priblížiť odsúdeným – rybárom, najpodstatnejšie zmeny plynúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinnej od 1. januára 2019.

Prezentácia pozostávala z fotodokumentácie najznámejších a najlovenejších slovenských rýb a bola dopĺňaná novými informáciami plynúcimi z vyššie spomínanej vyhlášky.

Ďalšou kapitolou bolo vysvetlenie zmien pri privlastňovaní si úlovkov, ktoré sa dotkli viacerých druhov rýb. Beseda sa venovala aj pomerne častým prehreškom rybárov, z ktorých plynie pokutovanie vinníka, resp. trest odňatia slobody za trestný čin pytliactva. Následne s tým súvisela diskusia. Záver besedy bol doplnený zaujímavým dokumentom o rybolove v Nórsku.

Beseda sa stretla s pomerne veľkým záujmom zo strany odsúdených a verím, že prispela k dodržiavaniu nových pravidiel z ich strany pri uplatňovaní rybárskeho práva, ako aj k ich záujmu o chránenie si nášho životného prostredia.  

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže