Rybárska tematika aj za bránami ústavu

V ústave Dubnica nad Váhom sa odsúdení vzdelávali počas prezentácie spojenej s besedou na rybársku tematiku.

Cieľom prezentácie bolo pútavou a zrozumiteľnou formou priblížiť odsúdeným – rybárom, najpodstatnejšie zmeny plynúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinnej od 1. januára 2019.

Prezentácia pozostávala z fotodokumentácie najznámejších a najlovenejších slovenských rýb a bola dopĺňaná novými informáciami plynúcimi z vyššie spomínanej vyhlášky.

Ďalšou kapitolou bolo vysvetlenie zmien pri privlastňovaní si úlovkov, ktoré sa dotkli viacerých druhov rýb. Beseda sa venovala aj pomerne častým prehreškom rybárov, z ktorých plynie pokutovanie vinníka, resp. trest odňatia slobody za trestný čin pytliactva. Následne s tým súvisela diskusia. Záver besedy bol doplnený zaujímavým dokumentom o rybolove v Nórsku.

Beseda sa stretla s pomerne veľkým záujmom zo strany odsúdených a verím, že prispela k dodržiavaniu nových pravidiel z ich strany pri uplatňovaní rybárskeho práva, ako aj k ich záujmu o chránenie si nášho životného prostredia.  

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019