Oficiálna stránka

Rekonštrukcia kotercov v Košiciach

V septembri 2019 bola ukončená rekonštrukcia desiatich kotercov v kynologickom objekte Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice. Na predošlých, ktoré boli dané do užívania v roku 1991, už nepostačovala len čiastočná oprava, ale vyžadovali si komplexnú rekonštrukciu. Pôvodné plechové steny nahradila výmurovka z pórobetónu obložená keramickým obkladom, na podlahu sa použila protišmyková keramická dlažba, na polovicu ktorej boli pre vyšší komfort psov umiestnené drevené rošty. Z pôvodných kotercov ostali len predné mreže s dverami a strecha. Rozsiahle stavebné úpravy prispeli k zlepšeniu celkového welfaru služobných psov, ktorých dôkladný odpočinok má podstatný význam na dosiahnutie plnej použiteľnosti, čo sa rozhodne preukázalo aj na tohtoročných výsledkoch nášho ústavu na Majstrovstvách Zboru väzenskej a justičnej stráže v služobnej kynológii všestranných služobných psov 2019. Vo veľmi silnej konkurencii psovodov z Policajného zboru, väzenských služieb Českej republiky a Maďarska náš kolega Matúš Hovanec už po druhýkrát získal so služobným psom Arnie Sabanerom titul Majstra ZVJS spolu s cennou trofejou v podobe Putovného pohára Majstrovstiev zboru v služobnej kynológii.

Fotografie k článku

gallery