Probační a mediační pracovníci zavítali do ústavu

Koncom augusta prijali pozvanie a navštívili Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava probačné a mediačné pracovníčky Krajského súdu Bratislava Mgr. Božena Ďorďová a Mgr. Martina Bachanová, ktoré informovali odsúdených z otvoreného oddelenia o možnostiach využitia probácie v trestných veciach, objasnili postupy pri výkone probácie, ochranného dohľadu a probačného dohľadu. Mgr. Martina Bachanová v úvode prítomných oboznámila so základnými pojmami – probácia, ochranný dohľad a probačný dohľad. Ďalej priblížila pracovnú náplň probačného a mediačného úradníka a jeho úlohy pri ochrannom a probačnom dohľade, treste domáceho väzenia, ako aj podmienečného prepustenia s nariadenou technickou kontrolou. Hlavným cieľom ich aktivít je to, aby klient v budúcnosti viedol riadny život. Odsúdeným boli podrobne vysvetlené podmienky premeny trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, pravidlá a spôsob uskutočňovania výkonu dohľadu nad takýmito trestami, vysvetlené jednotlivé typy monitoringu s použitím technických prostriedkov využívaných v elektronickom monitoringu. V závere bol zúčastneným poskytnutý priestor na rôzne otázky týkajúce sa prezentovanej témy, ktorý aktívne využili. Odsúdení prednášku počúvali s veľkým záujmom, keďže táto téma sa osobne týkala každého, kto má záujem o podmienečné prepustenie, alebo mu bol po výkone trestu určený ochranný dohľad.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019