Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Prednáška o probačnom dohľade a treste domáceho väzenia v ústave Prešov

    Dňa 26. septembra 2019 sa v priestoroch oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov zrealizovala prednáška na tému „Probačný dohľad a trest domáceho väzenia“. Prednášku viedla pani Mgr. Monika Kmečová, probačný a mediačný úradník Okresného súdu Prešov. Odsúdení boli prostredníctvom pozvaného hosťa podrobne informovaní o podmienkach probačného dohľadu a treste domáceho väzenia. Aktuálnosť a adresnosť prednášky bola zvýraznená už počas samotnej prezentácie, kedy odsúdení veľmi živo reagovali a kládli otázky k nastoleným témam. Vyvrcholením celej aktivity bola na záver riadená diskusia, počas ktorej pani Mgr. Monika Kmečová svojím profesionálnym prístupom a znalosťami z danej oblasti, dokázala odsúdeným bez akýchkoľvek problémov odpovedať na všetky kladené otázky.

        Na záver pedagóg oddelenia poďakoval Mgr. Monike Kmečovej za veľmi hodnotnú a prínosnú prezentáciu a vyjadril presvedčenie, že týmto stretnutím sa naša spolupráca nekončí. 

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže