Prednáška o probačnom dohľade a treste domáceho väzenia v ústave Prešov

    Dňa 26. septembra 2019 sa v priestoroch oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov zrealizovala prednáška na tému „Probačný dohľad a trest domáceho väzenia“. Prednášku viedla pani Mgr. Monika Kmečová, probačný a mediačný úradník Okresného súdu Prešov. Odsúdení boli prostredníctvom pozvaného hosťa podrobne informovaní o podmienkach probačného dohľadu a treste domáceho väzenia. Aktuálnosť a adresnosť prednášky bola zvýraznená už počas samotnej prezentácie, kedy odsúdení veľmi živo reagovali a kládli otázky k nastoleným témam. Vyvrcholením celej aktivity bola na záver riadená diskusia, počas ktorej pani Mgr. Monika Kmečová svojím profesionálnym prístupom a znalosťami z danej oblasti, dokázala odsúdeným bez akýchkoľvek problémov odpovedať na všetky kladené otázky.

        Na záver pedagóg oddelenia poďakoval Mgr. Monike Kmečovej za veľmi hodnotnú a prínosnú prezentáciu a vyjadril presvedčenie, že týmto stretnutím sa naša spolupráca nekončí. 

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019