Pracovné stretnutie so zástupcami okresného súdu

V stredu 28. augusta 2019 sa na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Okresného súdu Lučenec. Účelom stretnutia bola vzájomná výmena skúseností pri implementácii modelu CAF a problematika zjednocovania doručovania písomností medzi Okresným súdom Lučenec a ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica.

Pracovné stretnutie otvoril námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci plk. Mgr. Michal Sedliak. Prvý bod pracovného stretnutia zameraný na výmenu skúseností pri implementácii modelu CAF viedol zástupca riaditeľa odboru verejného obstarávania a riadenia projektov npor. Ing. Lukáš Šoltés, PhD. V rámci tohto bodu stretnutia boli predstavení metodici modelu CAF z úseku riadenia kvality odboru verejného obstarávania a riadenia projektov Ing. Martina Beňová, PhD. a Ing. Dária Lajčáková. Druhý bod stretnutia bol zameraný na problematiku zjednocovania doručovania písomností. Ústav Banská Bystrica v predmetnej problematike zastupoval pplk. Mgr. Ivan Petrán, zástupca riaditeľa pre ekonomické veci a mjr. JUDr. Ľubica Maukšová, vedúca organizačno-právneho oddelenia. Za Okresný súd Lučenec sa stretnutia zúčastnil predseda okresného súdu JUDr. Miroslav Račko, podpredseda okresného súdu JUDr. Stanislav Galovič a vyšší súdny úradník JUDr. Július Slavkovský.

Pracovné stretnutie bolo podnetné z dôvodu získania cenných rád od predstaviteľov Okresného súdu Lučenec ohľadne implementácie modelu CAF, tvorby Samohodnotiacej správy, informovanosti príslušníkov a zamestnancov, a tiež výkonu externých posudzovateľov pri Externej spätnej väzbe. V rámci problematiky doručovania písomností došlo medzi zúčastnenými stranami ku konsenzu zameranému na doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty, a k nastoleniu tejto problematiky na úrovni Ministerstva spravodlivosti SR za účelom nájdenia jednotného a efektívneho riešenia.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019