Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Pracovná návšteva štátneho tajomníka MS SR v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

Dňa 22.4.2024 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Michal Sedliak spolu s poverenou riaditeľkou kancelárie Mgr. Emíliou Halagovou, PhD. a pracovníkmi tlačového odboru ministerstva.

Pracovnú návštevu privítal riaditeľ ústavu, plk. PhDr. Michal Hrnčiar. Po uvítaní a krátkej prezentácii histórie a súčasnosti ústavu, si návšteva prezrela všetky priestory ústavu, podmienky odsúdených tak mladistvých, ako aj dospelých odsúdených mužov a žien. Zaujímali sa o všetky aktivity, ktoré v ústave prebiehajú z hľadiska zaobchádzania s odsúdenými, podmienky ich ubytovania, vzdelávania, pracovného zaradenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, ponuku voľnočasových aktivít,  priestory, v ktorých sú umiestnení odsúdení v rámci Národného projektu Šanca na návrat, priestory súdom nariadenej ochrannej liečby ústavnou a ambulantnou formou a mnohé iné.

Riaditeľ ústavu odprezentoval návšteve, že ústav sa už niekoľko rokov venuje problematike prevencie sociálno-patologických javov formou besied a exkurzií so základnými a strednými školami. V minulom roku ústav naviazal spoluprácu a vytvoril pracovný tím s Krajskou prokuratúrou v Žiline, Okresnou prokuratúrou v Martine a preventistami Okresného riaditeľstva PZ v Martine. Cieľom týchto prednášok je protidrogová prevencia a poukázať, kam až môže viesť užívanie návykových látok, alkoholu a s tým spojené páchanie trestnej činnosti rôzneho druhu.

Na záver načrtol, čo ústav čaká v nadchádzajúcom období, likvidácia starej a výstavba novej výrobnej haly, rozvodov vody, 2. fáza inovácie integrovaného bezpečnostného systému.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže