Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Oslavy 50. výročia vzniku samostatného slovenského väzenstva v ústave Levoča

Dňa 26. septembra 2019 sa v priestoroch Mestského divadla v Levoči uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoča a pozvaných hostí pri príležitosti 50. výročia vzniku samostatného slovenského väzenstva. Po úvodných príhovoroch riaditeľa ústavu plk. Mgr. Maroša Dublana a generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milana Ivana, v ktorých vyzdvihli dôležitosť individuálneho výkonu štátnej služby ako základu správneho fungovania a napredovania väzenstva a zboru ako celku, boli udelené a odovzdané Jubilejné plakety zboru 11 príslušníkom a dvom zamestnancom ústavu, piatim výsluhovým dôchodcom a v rámci medzirezortnej spolupráce bolo toto ocenenie udelené riaditeľovi Obvodného oddelenia PZ v Levoči a riaditeľovi Okresného riaditeľstva HaZZ v Levoči. Slávnostná atmosféra umocnila význam a dôležitosť tohto medzníka v histórii väzenstva na Slovensku.  

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže