Oslavy 50. výročia vzniku samostatného slovenského väzenstva v ústave Sučany

Dňa 27. septembra 2019 sa pri príležitosti osláv 50. výročia samostatného slovenského väzenstva v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany konalo slávnostné zhromaždenie za účasti generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milana Ivana. Slávnostné zhromaždenie otvorila zástupkyňa riaditeľa ústavu pre služobné veci pplk. Ing. Zuzana Štúriková, ktorá privítala generálneho riaditeľa zboru, pozvaných hostí, príslušníkov a zamestnancov zboru v ústave. Po otvorení slávnostného zhromaždenia vystúpil riaditeľ ústavu plk. PhDr. Michal Hrnčiar so svojím príhovorom k oslavám 50. výročia samostatného slovenského väzenstva a poďakoval všetkým príslušníkom a zamestnancom zboru v ústave za príkladný výkon služobných a pracovných povinností, čím pozitívne vyzdvihujú meno zboru ako takého. Po skončení príhovoru riaditeľa ústavu vystúpil so svojím príhovorom generálny riaditeľ zboru, v ktorom sa zameral na historický vývoj samostatného slovenského väzenstva od jeho začiatku až po súčasnosť. Taktiež vo svojom príhovore vyzdvihol vývoj a modernizáciu ústavu, ktorú ústav vykonal za posledné roky, čo by nebolo možné bez profesionálneho prístupu všetkých príslušníkov a zamestnancov zboru v ústave, za čo im všetkým poďakoval.

Na záver zhromaždenia generálny riaditeľ za účasti riaditeľa ústavu odovzdal ocenenia vybraným príslušníkom, zamestnancom zboru a pozvaným hosťom. Jubilejná čestná medaila k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená piatim príslušníkom zboru, jednému zamestnancovi zboru. Jubilejná plaketa k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená štyrom príslušníkom zboru, trom zamestnancom zboru, desiatim výsluhovým dôchodcom a siedmim hosťom. Za príkladné plnenie služobných povinností generálny riaditeľ zboru mimoriadne povýšil do hodnosti kapitán dvoch príslušníkov zboru.

Oslavy 50. výročia vzniku samostatného slovenského väzenstva v ústave pokračovali športovo-spoločenským podujatím v priestoroch športového areálu obce Dražkovce.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019