Komorný, a predsa slávnostný Deň Zboru väzenskej a justičnej stráže. Generálny riaditeľ ocenil poctivú prácu kolegov

"Dovoľte mi pristúpiť k slávnostnému aktu ocenenia," zazneli úvodné slová na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže pri príležitosti oceňovania príslušníkov a zamestnancov zboru. Tento deň nebol významný len pre skupinu ocenených, ale pre nás všetkých, keďže sa spája s Dňom Zboru väzenskej a justičnej stráže.


Generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan najprv poďakoval prítomným za to, že sa aj napriek ťažkej situácii súvisiacej so šíriacim sa ochorením zúčastnili slávnostnej príležitosti a v komornej atmosfére postupne prešiel k ich oceňovaniu.


Za významné zásluhy o rozvoj, budovanie a spoločenskú prestíž zboru pri príležitosti služobného jubilea 35 rokov v Zbore väzenskej a justičnej stráže generálny riaditeľ zboru udelil Plaketu zboru plk. Mgr. Jozefovi Mátému, riaditeľovi odboru preventívno-bezpečnostnej služby.


Ďalej generálny riaditeľ pokračoval udelením Čestnej medaily zboru II. stupňa za dlhoročnú príkladnú službu v zbore pri príležitosti služobného jubilea 20 rokov v Zbore väzenskej a justičnej stráže, a to riaditeľovi ústavu Ilava plk. Mgr. Róbertovi Mudrončekovi. A následne Čestnú medailu zboru III. stupňa kpt. Mgr. Ivanovi Cabanovi, predsedovi Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže.


Za dlhoročnú príkladnú službu v zbore pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2020 si Medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo III. stupňa prevzali pplk. Mgr. Michal Petráš, riaditeľ ústavu Bratislava a z odboru logistiky npor. Fedor Polák.


Čestnou medailou zboru II. stupňa generálny riaditeľ ocenil plk. Mgr. Milana Koteka, riaditeľa odboru ochrany, plk. Mgr. Norberta Kundráka, riaditeľa ústavu Prešov a plk. Mgr. Gabrielu Lončíkovú, riaditeľku ústavu Žilina.


Ocenenie za dlhoročnú príkladnú službu v zbore pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2020, konkrétne Čestnú medailu zboru III. stupňa dostali pplk. doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD., riaditeľ odboru personálnych a sociálnych činností, mjr. MUDr. Jana Kindlová, zástupkyňa riaditeľa odboru zdravotnej starostlivosti a kpt. Ing. Katarína Nováková, riaditeľka odboru podpory centrálneho riadenia a komunikácie.


Plaketu zboru si za významné zásluhy o rozvoj, budovanie a spoločenskú prestíž zboru pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže prevzal plk. Mgr. Peter Gerbery, riaditeľ ústavu Košice.


Na záver si Čestnú medailu zboru III. stupňa prevzali aj pplk. JUDr. Adriana Paľovčíková z odboru kontroly a právnych činností, kpt. Mgr. Gabriel Brath z odboru informačno-komunikačných technológií a Alica Ďurčanská z odboru logistiky.


Poctivá práca jednotlivcov by nemala byť braná ako samozrejmosť, najmä v súčasnej dobe. Práve preto ocenenia udelené počas Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže, aj napriek tomu, že sa nekonal vo forme slávnostnej udalosti, majú veľkú váhu a poukazujú na to, že zbor si váži každého svojho príslušníka či zamestnanca. My kolegom gratulujeme a veríme, že aj naďalej ich práca bude rovnako chvályhodná.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019