Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Najprekladanejšia kniha na svet

Ktorá kniha zo všetkých je najstaršou a je najviac prekladaná na svete? Najviac zo všetkých literárnych diel ovplyvnila vývoj spoločnosti a umenie? Ovplyvnila ľudstvo tak, že milióny ľudí ju má doma? Taká kniha je len jedna a poznáme ju pod názvom Biblia. Prihovára sa svojimi príbehmi, faktami prostým ľuďom i deťom, ale aj historikom i vedcom a hlavne všetkým, ktorí hľadajú zmysel bytia.


V oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov sa uskutočnilo práve na túto tému stretnutie s odsúdenými, ktoré viedla medzinárodná lektorka biblistiky, s diplomom z EndTime University v Texase a Jerusalem Prophecy College v Izraeli pani Zuzana De Jonghe, ktorá skrz príbeh stvorenia učí ľudí autorite a jej rešpektovaniu. Uvedená lektorka vyučovala online v USA, potom vyučovanie priniesla do belgických stredných škôl, kde pôsobila v tomto multikultúrnom prostredí s mnohými výzvami pre rôznorodé autority.


Svoje skúsenosti by chcela uplatniť aj na Slovensku, a preto stretnutie s odsúdenými berie ako príspevok a investíciu pre lepšiu spoločnosť a poďakovanie za všetko, čoho sa aj jej v živote dosiaľ dostalo.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže