Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Medziústavná spolupráca projektu Šanca na návrat 2

Šanca na návrat 2 je národný projekt, ktorého hlavným cieľom je inovatívna, komplexná a systémová podpora cieľovej skupiny odsúdených v nepriaznivej sociálnej situácii, so zameraním sa na zníženie rizika ich sociálneho vylúčenia a zlepšenie predpokladov na ich aktívne začlenenie na trhu práce.

V národnom projekte Šanca na návrat boli v prvej fáze výstupné oddiely s aplikovaným Základným resocializačným a výchovno–vzdelávacím programom vybudované v desiatich ústavoch na Slovensku. Od októbra 2023 sa do projektu zapojili ako partneri všetky ústavy na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku.

Novozapojené ústavy tak môžu čerpať inšpiráciu v ústavoch, kde je už národný projekt efektívne etablovaný. Vo februári projektový tím Šanca na návrat v ÚVTOS Sučany pre mladistvých privítal na stáž kolegov z ÚVTOS Ružomberok, ktorí si pozreli materiálno – technické zabezpečenie výstupného oddielu, boli im predstavené aktivity pre odsúdených, ktoré sú špecifické v porovnaní so štandardnými oddielmi, dozvedeli sa o realizácii resocializačného programu a vytváraní individuálneho akčného plánu sociálneho začlenenia odsúdených vo výstupnom oddiele. Spolupráca medzi ústavmi bude pokračovať i v budúcnosti a pracovné tímy z projektu Šanca na návrat budú medzi sebou zdieľať rôzne poznatky a inšpirovať sa navzájom pri aplikácii nových riešení a postupov v práci s odsúdenými.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže