Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Majstrovský titul obhájil psovod Matúš Hovanec

V uplynulých dňoch sa v Školiacom stredisku ZVJS v Santovke zišla elita služobnej kynológie väzenských služieb zo Slovenska, Česka, Maďarska a z Policajného zboru Slovenskej republiky. Majstrovstvá Zboru väzenskej a justičnej stráže v služobnej kynológii všestranných služobných psov 2019 sa konali aj pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva.


Pre psovodov a ich "štvornohých kolegov" boli pripravené náročné disciplíny. Služobné psy museli absolvovať 10 disciplín "poslušnosti", 8 disciplín "obrany" a disciplínu stopa s dĺžkami 800 a 1000 metrov. Prácu psovodov a ich štvornohých zverencov hodnotili naši rozhodcovia, konkrétne kpt. Miroslav Nálevanko, npor. Bc. Eugen Moré a npor. Milan Babirád.


Celkové víťazstvo po minuloročnom úspechu opätovne obhájil nstržm. Matúš Hovanec so služobným psom Arnie z ústavu Košice a získal „Putovný pohár všestranných psov“, ako aj titul „Majster zboru v služobnej kynológii všestranných služobných psov 2019“.


 Na záverečnom ukončení a dekorovaní víťazov jednotlivých disciplín majstrovstiev sa osobne zúčastnil aj generálny riaditeľ zboru gen Ing. Milan Ivan, ktorý spolu s riaditeľom ústavu Želiezovce plk. Ing. Ervínom Janšíkom a vedúcim úseku služobnej kynológie odboru ochrany GR ZVJS pplk. Mgr. Martinom Ronecom odovzdal úspešným psovodom ceny za ich umiestnenie. Zároveň generálny riaditeľ udelil „Jubilejnú plaketu zboru“ pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva pánovi Mgr. Jurajovi Štaudingerovi za jeho dlhoročný prínos do služobnej kynológie, ako aj vedúcemu družstva psovodov oddelenia ochrany ústavu Želiezovce, npor. Viktorovi Szabovi, za jeho príkladný výkon štátnej služby v kynológii.


VÝSLEDKY:


V záverečnom hodnotení v disciplíne stopa získalo až osem súťažiacich rovnaké body, preto o víťazovi v disciplíne rozhodol kratší časový limit (súčet časov), ktoré dosiahli súťažiaci na obidvoch stopách.

hodnotenie „stopa“

1.       práp. Mgr. Filip Pohovej, služ. pes Alex (ÚVTOS Ružomberok)

2.       por. Michal Palček, služ. pes Jerry (ÚVTOS a ÚVV Ilava)

3.       npráp. Bc. Gábor Varga, služ. pes Hoky (ÚVTOS Želiezovce)


Disciplíny poslušnosti pozostávali z 10 cvikov, ktoré prebehli na futbalovom ihrisku v susedstve školiaceho strediska. O poradí na druhom a treťom mieste rozhodol vyšší počet bodov z jednotlivých cvikov poslušnosti v stanovenom poradí.

hodnotenie „poslušnosť“

1.       ppráp. Peter Michalička, služ. pes Nando (ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou)

2.       npor. Juraj Kamenský, služ. pes Oxy (ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová)

3.       ppor. Radek Urban, služ. pes Blade (Väzenská služba Českej republiky)


Disciplíny obrany prebehli v areáli a v okolí školiaceho strediska počas troch dní.

hodnotenie „obrana“

1.       nstržm. Matúš Hovanec, služ. pes Arnie (ÚVV a ÚVTOS Košice)

2.       ppor. Radek Urban, služ. pes Blade (Väzenská služba Českej republiky)

3.       ppor. Radoslav Pretóry, služ. pes Criminal (Policajný zbor SR)


Ako sa stalo už tradíciou, k zatraktívneniu súťaže a k motivácii jednotlivých súťažiacich prispela aj súťaž družstiev.

hodnotenie „družstvá“

1.       npor. Juraj Kamenský, služ. pes Oxy (ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová)

      nstržm. Matúš Hovanec, služ. pes Arnie (ÚVV a ÚVTOS Košice)

2.       por. Michal Palček, služ. pes Jerry (ÚVTOS a ÚVV Ilava)

ppráp. Tomáš Čierny, služ. pes Dick (ÚVTOS a ÚVV Ilava)

3.       ppor. Radoslav Pretóry, služ. pes Criminal (Policajný zbor SR)

npráp. Martin Dobročáni, služ. pes Samo (Policajný zbor SR)


V celkovom hodnotení všetkých súťažiacich, v ktorom boli zhodnotené všetky disciplíny počas štyroch súťažných dní, bolo poradie nasledovné:

hodnotenie v rámci „celkovo“

1.       nstržm. Matúš Hovanec, služ. pes Arnie (ÚVV a ÚVTOS Košice)

2.       ppor. Radoslav Pretóry, služ. pes Criminal (Policajný zbor SR)

3.       npor. Juraj Kamenský, služ. pes Oxy (ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová)hodnotenie „ZVJS“

1.       nstržm. Matúš Hovanec, služ. pes Arnie (ÚVV a ÚVTOS Košice)

2.       npor. Juraj Kamenský, služ. pes Oxy (ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová)

3.       npráp. Bc. Gábor Varga, služ. pes Hoky (ÚVTOS Želiezovce)


Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže