Kultúrno-osvetová činnosť v ústave Nitra

V mesiaci máj a jún 2022 riaditeľ ústavu Nitra schválil opustenie ústavu pätnástim odsúdeným osobám v zmysle zákona o výkone trestu odňatia slobody z dôvodu návštevy Arboréta Mlyňany Slovenskej akadémie vied a návštevy podujatia Kniežacie dni pri Nitrianskom hrade.


Opustenia ústavu v súvislosti s návštevou arboréta sa v termínoch 14. 05. 2022 zúčastnilo päť odsúdených mužov a v termíne 21. 05. 2022 šesť odsúdených žien. V oboch prípadoch realizácie opustenia ústavu boli odsúdené osoby sprevádzané pedagógmi. V Arboréte Mlyňany Slovenskej akadémie vied sa nachádza najväčšia zbierka cudzokrajných drevín v Slovenskej republike, ktorá je zároveň jedna z najobsiahlejších v rámci regiónu strednej Európy. Počas tejto návštevy mali možnosť odsúdení a odsúdené zakúpiť si drobné rastliny alebo sukulenty, čo aj niektorí jednotlivci využili.


Podnetom k návšteve arboréta bola plánovaná úprava plochy, ktorá bola zhutnená pri rekonštrukcii administratívnej budovy nachádzajúcej sa pri jej vstupe. Terénne a povrchové úpravy zabezpečili odsúdení muži zaradení vo vnútornej prevádzke. Následné plánovanie a výsadba okrasných rastlín bude realizovaná pod dohľadom príslušného pedagóga v réžii odsúdených žien, v rámci záhradkárskeho krúžku.


V termíne 11. 06. 2022 riaditeľ ústavu Nitra opätovne umožnil štyrom odsúdeným mužom pod dohľadom pedagóga návštevu podujatia Kniežacie dni, ktoré sa konali na Nitrianskom hrade. Kultúrne podujatie bolo zamerané na prezentáciu života v období raného stredoveku a dobovej kultúry. Odsúdení muži mohli sledovať ukážky vtedajších remesiel, lukostreľbu, prezrieť si osadu bojovníkov a iné zaujímavosti spojené s vtedajším spôsobom života.


Zo strany odsúdených osôb smerom k účasti na aktivitách spojených s inštitútom opustenia ústavu bola prijatá pozitívna spätná väzba, ktorá je motiváciou nielen pre nich samotných, ale i pre pedagogický personál, aby aj naďalej pokračoval v sprostredkovávaní obdobných aktivít v rámci svojej pedagogickej činnosti.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019