Konferencia duchovných a misijných spolupracovníkov v ústavoch ZVJS

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej hostilo v dňoch 20. a 21. septembra 2022 účastníkov Konferencie duchovných a misijných spolupracovníkov.


Po otvorení konferencie a privítaní účastníkov sa prihovoril Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR. Na základe biblických textov z knihy Prísloví, Jakubovho listu a Evanjelia podľa Lukáša zdôraznil Boží záujem o človeka i potrebný záujem o iných v konanej službe. Nasledovala prednáška ThDr. Jozefa Brenkusa, PhD. o začiatkoch duchovnej služby vo väzenských zariadeniach po roku 1989 a postupnom kreovaní Slovenského väzenského spoločenstva. Na túto prednášku nadviazal pplk. Mgr. Ján Šefčík, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby ZVJS SR. Predstavil postupný vývoj ekumenickej pastoračnej služby v zbore až po súčasnosť.


V popoludňajších hodinách predstavitelia jednotlivých združení vykonávajúcich duchovnú službu vo väzniciach predstavili svoju činnosť. Za Slovenské evanjelizačné stredisko Ján Hevera, za Slovenské väzenské spoločenstvo ThDr. Eva Antalová a za združenie žien Aglow International na Slovensku Rút Krajčiová. V druhom bloku sa prihovorila zástupkyňa Apoštolskej cirkvi z Nitry a Peter Pavelka za The Gideons International v SR.


Prítomných pozdravil aj zástupca Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek SR, väzenský kaplán kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák z ústavu Banská Bystrica. Konferencia mala medzinárodný charakter za účasti dvoch zástupcov z Vězeňské duchovní služby z Českej republiky, a to konkrétne jej predsedom Pavlom Zvolánkom, B. Th., a kaplánom z väznice Mírov ThDr. Janom Majerom. Predstavili štruktúru i organizáciu svojej služby, ktorá bola v mnohom ohľade podnetná.


Medzi účastníkov zavítal aj generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. Róbert Mudronček. Pozdravil prítomných a odovzdal ocenenia za doterajšiu službu väzenským pastorom. Generálny duchovný plk. Mgr. Viktor Sabo, PhD. odovzdal generálnemu riaditeľovi zboru plaketu, ako prejav vďaky za doterajšiu spoluprácu. Ďakovným listom boli ocenené všetky organizácie a združenia participujúce na duchovnej službe s obvinenými a odsúdenými osobami. Po večeri sa účastníci konferencie presunuli do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na divadelnú hru: Postaraj sa! Po predstavení nastal priestor na rozhovory, odovzdanie skúseností a vzájomné zdieľanie sa.


V druhý deň konferencie, po duchovnom slove generálneho duchovného, vystúpil s prednáškou „Duchovná služba ako priestor dynamickej bezpečnosti v spoločnosti“ PhDr. Martin Lulei, PhD., z Generálneho riaditeľstva ZVJS, z projektu Šanca na návrat. Záverečné slovo patrilo generálnemu duchovnému plk. Mgr. Viktorovi Sabovi, PhD., ktorý predstavil svoj zámer na nastávajúce obdobie, poďakoval sa pplk. Mgr. Jánovi Šefčíkovi za pomoc pri organizácii konferencie a všetkým prítomným.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019