Kolégium ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre väzenstvo

V utorok 18. júna 2019 zasadlo na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže za účasti ministra spravodlivosti Gábora Gála, štátnej tajomníčky ministra spravodlivosti Edity Pfundtner, zástupcov sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a zástupcov Zboru väzenskej a justičnej stráže Kolégium ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre väzenstvo. Z poverenia ministra spravodlivosti viedol rokovanie generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan.

Na zasadnutí kolégia ministra bola prerokovaná Informácia o príprave a realizácii projektov v zbore, ako aj Informácia o vybraných odporúčaniach vyplývajúcich pre Zbor väzenskej a justičnej stráže zo Správy pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) v dňoch 19. až 28. marca 2018. Okrem uvedených bodov programu bol minister spravodlivosti informovaný o plánovanom udeľovaní odmien príslušníkom a zamestnancom zboru a o aktuálnom stave predkladania a využitia návrhov riaditeľov ústavov na premenu zvyšku výkonu trestu odňatia slobody odsúdenými na trest domáceho väzenia s nasadením technických prostriedkov (náramkov).

Členovia poradného orgánu ministra spravodlivosti boli oboznámení aj s pripravovanou spoločnou tlačovou konferenciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže na tému Modernejšie väzenstvo, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. júna 2019 o 12.00 h na pôde Generálneho riaditeľstva zboru.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019