Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Každá žena má právo na život bez násilia

Pracovníčky občianskeho združenia ŽENA V TIESNI prijali pozvánku na návštevu Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Žiline, za účelom realizácie besedy s obvinenými a odsúdenými ženami.


Občianske združenie pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už od roku 2005. Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v intímnych vzťahoch a ich deti.


Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete. Termín „násilie páchané na ženách“ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote. Nie je to až tak nezvyčajné, že napokon ženy, na ktorých bolo násilie páchané, končia napokon ako páchateľky trestných činov proti životu a zdraviu.


Cieľom besedy bolo prispieť k predchádzaniu a eliminácii násilia, poukázať na varovné signály násilia, predstaviť ženám, ako a kde môžu vyhľadať pomoc v prípade núdze a ozrejmiť im, ako by mali vyzerať zdravé vzťahy bez násilia.


Je dôležité o násilí vo vzťahoch vedieť - vedieť, ako ho rozpoznať, poznať varovné signály, ako ho zastaviť, vedieť, čo robiť a kde vyhľadať pomoc.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže