Generálny riaditeľ zboru udelil ocenenia

Generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan ocenil dňa 29. júla 2019 dvoch príslušníkov a jedného zamestnanca zboru. Pri príležitosti 25 rokov trvania služobného pomeru udelil za dlhoročnú príkladnú službu v Zbore väzenskej a justičnej stráže svojím personálnym rozkazom Medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo I. stupňa pplk. Mgr. Mariánovi Zavadilovi, zástupcovi riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov pre služobné veci. Za dlhodobú príkladnú službu v Zbore väzenskej a justičnej stráže pri príležitosti životného jubilea udelil pplk. Ing. Miroslavovi Valaštínovi z odboru logistiky GR ZVJS Čestnú medailu zboru I. stupňa a Čestnú medailu zboru III. stupňa za dlhodobú príkladnú prácu v Zbore väzenskej a justičnej stráže pri príležitosti životného jubilea Zuzane Pacalovej, zamestnankyni zboru z odboru ekonomiky GR ZVJS. Na záver generálny riaditeľ zboru vyzdvihol zásluhy všetkých odmenených, ktorí sa osobitným spôsobom podieľajú na zabezpečovaní úloh zboru v rámci jeho pôsobnosti.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019