Ocenenie príslušníkov a spolupracovníkov

Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan ocenil 14. januára 2020 ďalších príslušníkov zboru, bývalého príslušníka, ako i našich spolupracovníkov. Za dlhodobú príkladnú službu v zbore udelil Čestnú medailu pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva pplk. Mgr. Petrovi Machatovi, zástupcovi riaditeľa odboru informačno-komunikačných technológií Generálneho riaditeľstva zboru. V zbore máme mnoho obetavých a pohotových príslušníkov, ktorí neváhajú poskytnúť pomoc v núdzi aj v čase osobného voľna. Za vykonanie záslužného činu - nezištnú pomoc civilným osobám, ktoré boli v ohrození života a zdravia, udelil generálny riaditeľ Čestnú medailu zboru III. stupňa npor. PhDr. Dane Bilkovej, hlavnej sestre odboru zdravotnej starostlivosti Generálneho riaditeľstva zboru.

Rovnako si vážime aj prácu bývalých príslušníkov a našich spolupracovníkov. Takúto vzájomnú spoluprácu so zborom ocenil generálny riaditeľ udelením Čestnej medaily pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva Mgr. Jergušovi Sivošovi, PhD. - riaditeľovi Slovenskej policajno-historickej spoločnosti Bratislava, Ing. Štefanovi Kaplánovi - generálnemu riaditeľovi Sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a bývalému príslušníkovi zboru Ing. Michalovi Mikovi.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019