Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Enviro vychádzka odsúdených v Leopoldove

Prichádzajúca jar nám neúprosne ukazuje ako sme sa správali v zime, odpadky zahodené len tak voľne vidieť akosi viac. Preto sa personál ústavu Leopoldov zaobchádzajúci s odsúdenými umiestnenými vo výstupnom oddiele, v rámci projektu Šanca na návrat 2, rozhodol využiť opustenie ústavu odsúdených za použitia elektronického systému monitoringu osôb inak, než doposiaľ – vybavovaním osobných dokladov odsúdených.

Riaditeľ ústavu umožnil trom odsúdeným so sociálnym pracovníkom a pedagógom Šance na návrat 2 stráviť tri hodiny v meste Leopoldov, za účelom čistenia prostredia zberom odpadkov. Odsúdení spolu nazbierali šesť 120l vriec odpadu z prístupových ciest k ústavu a v bezprostrednom okolí, z miestneho cintorína a mestského parku. Voľne pohodený odpad je problémom celej spoločnosti, preto sme sa v ústave Leopoldov rozhodli svojou troškou prispieť mestu Leopoldov k jeho čistote a súčasne viesť odsúdených k ekologickému zmýšľaniu. Odsúdení prijali túto aktivitu pozitívne, ocenili nielen krátky pobyt „za múrmi“ no najmä pocit z výsledku ktorý dosiahli. V ďalšom období plánujeme enviro vychádzku realizovať pravidelne.

Enviro vychádzka je súčasťou vedenia odsúdených k ekologickému správaniu, kde patrí i separácia odpadu, ktorý odsúdení vytvárajú – už priamo na celách, kde sme im poskytli smetné nádoby rozdelené na papier, plast, komunálny odpad, pred ubytovňami sú umiestnené nádoby na sklo. Osvetou vedie personál ústavu Leopoldov odsúdených k separovaniu odpadu, zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a uvedomeniu si dôležitosti ochrany životného prostredia.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže