Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Elokované pracovisko strednej odbornej školy v ústave Nitra-Chrenová

Nitriansky samosprávny kraj zriadil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová elokované pracovisko Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre so zámerom zabezpečiť stredné odborné vzdelanie odsúdeným ženám počas výkonu trestu odňatia slobody.


Riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová plk. Mgr. Michal Sedliak a riaditeľka Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre Ing. Katarína Čurillová, dňa 29. mája 2023 podpísali dohodu o zabezpečení vzdelávania „symbolicky“ v priestoroch novozriadeného elokovaného pracoviska. Predmetom dohody je zabezpečenie stredného odborného vzdelania odsúdeným v učebnom odbore cukrár.


Do školských lavíc v elokovanom pracovisku v septembri 2023 zasadne 12 odsúdených žien, ktoré sa v trojročnom učebnom odbore naučia poznávať základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživové hodnoty, vyrobiť cukrárske výrobky podľa receptúry a obsluhovať pracovné stroje a zariadenia. Štúdium ukončia záverečnými skúškami a získaním výučného listu. Po prepustení im uvedená kvalifikácia pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce, či už v cukrárskych prevádzkach, v cukrárskej výrobe alebo v oblasti spoločného stravovania.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže