Elokované pracovisko strednej odbornej školy v ústave Nitra-Chrenová

Nitriansky samosprávny kraj zriadil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová elokované pracovisko Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre so zámerom zabezpečiť stredné odborné vzdelanie odsúdeným ženám počas výkonu trestu odňatia slobody.


Riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová plk. Mgr. Michal Sedliak a riaditeľka Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre Ing. Katarína Čurillová, dňa 29. mája 2023 podpísali dohodu o zabezpečení vzdelávania „symbolicky“ v priestoroch novozriadeného elokovaného pracoviska. Predmetom dohody je zabezpečenie stredného odborného vzdelania odsúdeným v učebnom odbore cukrár.


Do školských lavíc v elokovanom pracovisku v septembri 2023 zasadne 12 odsúdených žien, ktoré sa v trojročnom učebnom odbore naučia poznávať základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživové hodnoty, vyrobiť cukrárske výrobky podľa receptúry a obsluhovať pracovné stroje a zariadenia. Štúdium ukončia záverečnými skúškami a získaním výučného listu. Po prepustení im uvedená kvalifikácia pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce, či už v cukrárskych prevádzkach, v cukrárskej výrobe alebo v oblasti spoločného stravovania.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019