Ekumenická pastoračná činnosť nového väzenského duchovného v ústavoch Ilava, Dubnica a Trenčín

Jedným z práv, ktoré patria osobám vo výkone väzby a výkone trestu, je právo na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby. V ústave Ilava okrem katolíckeho duchovného pôsobí i evanjelický farár Mgr. Dušan Vaňko, a to vo funkcii väzenského pastora referátu ekumenickej pastoračnej služby. Okrem domovského ústavu vykonáva službu tiež v ústave Dubnica nad Váhom a v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a ústave Trenčín, ktoré pravidelne navštevuje.


Väzenský pastor vo svojej duchovnej, pastoračnej a resocializačnej činnosti využíva rôzne dostupné metódy a nástroje tejto činnosti. V prvom rade je to samozrejme vykonávanie služieb Božích a prisluhovanie sviatostí. No okrem toho sú to tiež rôzne náučné a kultúrno-vzdelávacie či diskusné stretnutia s obvinenými a odsúdenými. Ako vo výkone väzby, tak aj vo výkone trestu prebieha krúžok s názvom Biblická škola, kde sa väzenský pastor systematicky venuje rôznym biblickým témam, ktoré sa následne s klientami snaží aplikovať do rôznych životných situácií. Okrem tohto krúžku tiež založil hudobný krúžok, kde sa venuje či už pokročilým alebo začiatočníkom v hre na gitare a speve. Založil s odsúdenými hudobnú skupinu, s ktorou nacvičujú duchovné, ale aj svetské piesne a spoločne v ústave Ilava absolvovali už niekoľko koncertov. Svoje umenie predviedli už aj pred verejnosťou - pri prehliadke ústavu členmi konfederácie politických väzňov a členov rehoľného spoločenstva Redemptoristov, ktorá sa konala pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi v júli tohto roku. Pastor v rámci činnosti vykonáva osobné pastorálne rozhovory s obvinenými a odsúdenými, premietanie duchovno-náučných filmov či dokumentov.


Väzenský pastor pravidelne prispieva svojimi duchovnými článkami do väzenského časopisu Motýľ a väzňom tiež poskytuje rôznu duchovnú literatúru a knihy a následne o ich obsahu vedú diskusiu. Momentálne sa tiež podieľa na príprave vianočného divadelného vystúpenia s odsúdenými, kde má na starosti hudobnú sekciu. Službu väzenského pastora zastihla hneď po polroku jeho činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže pandémia koronavírusu. No duchovno-pastoračná činnosť, i keď s obmedzeniami a rôznymi opatreniami, pokračovala ďalej. Väzenský pastor sa teší, že u odsúdených a obvinených, ktorým slúži, vníma záujem o jeho činnosť a systematickú prácu. Sú vždy radi, keď ich navštívi a povzbudí Božím slovom a modlitbou či duchovnou piesňou.


Dôležité je tiež spomenúť, že svoju duchovnú službu nevníma len v práci s obvinenými a odsúdenými. Je väzenský pastor a súčasťou väznice sú tiež príslušníci a zamestnanci zboru a on je tu aj pre nich. Počas ročnej činnosti sobášil jedného príslušníka, no svoju službu vníma tiež aj v pastoračnej starostlivosti o príslušníkov, ktorí pracujú každodenne v ťažkom prostredí. A pastor svoju úlohu vidí tiež v tom, že je v tomto neľahkom prostredí upokojujúcim prvkom. Je vďačný Pánu Bohu za to, že mu do tejto služby dáva duchovnú silu a trpezlivosť. A tiež spolupracovníkom za ich vrelé prijatie do nového kolektívu.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019