Cyklický špecializovaný odborný kurz krízového vyjednávania a výcvik príslušníkov ústavu Prešov

V súlade s RGR č. 24/2018, ktorým sa upravuje výber, pôsobnosť, činnosť a odborná príprava vyjednávača prvého kontaktu, vyjednávača a koordinátora Zboru väzenskej a justičnej stráže pre vyjednávanie, sa dňa 27. novembra 2019 uskutočnil v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov cyklický špecializovaný odborný kurz krízového vyjednávania.

Riešenie krízovej situácie vyžadujúcej krízové vyjednávanie, v tomto prípade násilné konanie odsúdených, ktorí vzali za rukojemníčku, stravovateľku úseku proviantných činností, si vyskúšal vyjednávač prvého kontaktu, ktorý zabezpečoval prvotnú komunikáciu, ako aj vyjednávači prešovského a košického ústavu.

Náročné krízové vyjednávanie trvalo od zistenia krízovej situácie v čase 11.20 hod. do 16.10 hod., kedy bola situácia vyriešená plánovaným variantom intervenčného zákroku.

Ďalšia ťažká previerka pripravenosti čakala na príslušníkov dňa 28. novembra 2019, kedy sa opäť v Sabinove uskutočnil na základe úlohy č. 28 z Hlavných úloh Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2019: „Zabezpečiť realizáciu výcviku príslušníkov zboru v spolupráci s Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom a inými zložkami integrovaného záchranného systému v ústavoch Prešov, Nitra, Žilina a Košice, ktoré budú na riešenie krízovej situácie v objektoch zboru“, výcvik príslušníkov ústavu Prešov.

Námetová situácia, odmietnutie stravy - večere odsúdenými s následným odmietnutím zhromaždených odsúdených rozísť sa a vzatie dvoch referentov režimu za rukojemníkov, bola vybraná z viacerých návrhov tak, aby čo najreálnejšie zodpovedala možným krízovým situáciám, ktoré by v oddelení mohli vzniknúť.

V tomto prípade previerka pripravenosti všetkých skupín poriadkovej jednotky vrátane veľmi náročného vyjednávania od prvotnej komunikácie vyjednávačom prvého kontaktu a vyjednávačov prešovského, košického a levočského ústavu, za podpory vyjednávačov PPÚ KR PZ Prešov, trvala od zistenia krízovej situácie o 17.20 hod. do vyriešenia plánovaným variantom intervenčného zákroku v čase 01.27 hod. dňa 29. novembra 2019.

Čo dodať na záver? Už samotná príprava výcviku a špecializovaného kurzu krízového vyjednávania, ktoré boli namodelované veľmi realisticky, dala všetkým zainteresovaným mnoho podnetov na zamyslenie a na konkrétne opatrenia.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019