Cela určená pre výkon disciplinárneho trestu alebo aj "diera"

Pri väzenskej tematike sa medzi ľuďmi objavuje slovo diera. Vo všeobecnosti môže označovať "škaredé miesto, kde nikto nechce byť" a v princípe táto definícia ani nie je zlá. Veď asi nikto nechce stráviť ani minútu zo svojho života v cele určenej na výkon disciplinárneho trestu. Keďže sa toto slovo začalo objavovať vo viacerých komentároch pod našili príspevkami na sociálnych sieťach, pripravili sme malé zhrnutie, ktoré aj laikom, ktorí sa v ústavoch nikdy neocitli, priblíži o čo pri slove "diera" skutočnosti ide.


Čo to teda "diera" je?


„Diera“ alebo správne povedané - cela určená na výkon disciplinárneho trestu nie je celou určenou na výkon trestu odňatia slobody. Väznená osoba sa okrem zákonov musí riadiť ústavným poriadkom, z ktorého jej vyplývajú práva a aj povinnosti. Rovnako (ako každý iný človek žijúci v spoločnosti) by mala dodržiavať aj zásady slušného správania (medzi ktoré patrí aj udržiavanie čistoty na toaletách spomínaných v predchádzajúcom príspevku).


Ako sa teda človek ocitne v takejto cele?


Do cely na výkon disciplinárneho trestu sa osoba dostane za neplnenie alebo porušenie povinností alebo zákazu podľa zákona, predpisov alebo ústavného poriadku. Avšak väznená osoba nie je automaticky umiestnená do cely na výkon disciplinárneho trestu. Pri ukladaní disciplinárneho trestu sa zisťuje skutkový stav, ku ktorému má právo sa vyjadriť odsúdený a trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného previnenia.


Za každý "prešľap" sa dostane väznená osoba do cely disciplinárneho trestu?


Nie, medzi disciplinárne tresty totiž patrí aj pokarhanie, zákaz telefonického volania, zákaz najviac dvoch nákupov, okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu, zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača, umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase, celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu, umiestnenie do samoväzby a prepadnutie veci. Každý z týchto zákazov alebo umiestnení má ale svoje časové ohraničenie podľa zákona a rovnako každý z týchto trestov má slúžiť na uvedomenie si pochybenia a jeho neopakovanie.


To drevené vzadu je posteľ?


Áno, na obrázku sú dokonca dve, vnútorné zariadenie v cele uzavretého oddielu je pripevnené k podlahe alebo ku stene. Cely sú zriaďované pre dvoch, najviac pre štyroch ľudí a v čase vyhradenom na spánok sa im poskytne matrac, podhlavník, prikrývka a lôžková bielizeň.


Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019