Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Beseda s diskusiou občianskeho združenia Tenenet

Vo štvrtok 26.8.2021 zavítalo do ústavu Bratislava v rámci kultúrno-osvetovej činnosti občianske združenie Tenenet. Zameriava sa na väzenskú poradňu pre rodiny s rodičom alebo dieťaťom po/vo výkone trestu. Majú vytvorené centrum pre rodiny v kríze a zabezpečujú sociálny program. Ich väzenská poradňa vznikla v januári 2021 a nadväzuje na spoluprácu organizácie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Bratislava, ktorá realizovala kompletnú postpenitenciárnu starostlivosť terénnou alebo ambulantnou formou.

Skupinovú aktivitu vykonali PhDr. Zuzana Aly, sociálna pracovníčka a koordinátorka poradne a Mgr. Alexandra Goľová, psychologička. Tieto sympatické dámy priniesli medzi prítomných dobrú náladu, energiu, spontánnosť a navodili dobrú atmosféru prvého stretnutia. Diskutovali o očakávaniach a prínose spoločných stretnutí. Precvičili si hry na pamäť a koncentráciu počas skupinovej práce. Účastníci nakreslili rieku svojho života, fantázii sa medze nekládli. Tok rieky predstavoval čas, okolie naše vzťahy a prípadné problémy znázorňovalo rozvetvenie, balvany a kaskády. Veľký ohlas priniesla aktivita emocionálneho srdca, ktoré klienti vyfarbili za pomoci farbičiek. Každá použitá farba predstavovala 4 základne emócie, ktoré pomerovo znázorňovali ich momentálne prežívanie.

Realizovaná aktivita zožala veľký úspech v kolektíve a dospela k dohode o ďalšej spolupráci s občianskym združením Tenenet.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže