V Hrnčiarovciach nad Parnou si pripomenuli 50. výročie samostatného slovenského väzenstva

Dňa 12. septembra 2019 si Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou pripomenul 50. výročie samostatného slovenského väzenstva. Zhromaždenie sa uskutočnilo za prítomnosti námestníka generálneho riaditeľa zboru pre ekonomické veci plk. Ing. Jozefa Lančariča, zástupcov vedenia ústavu a, samozrejme, súčasných, ako aj bývalých príslušníkov a zamestnancov zboru.

Riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan vo svojom príhovore mimo iného vyslovil úprimné poďakovanie príslušníkom a zamestnancom zboru za plnenie služobných a pracovných povinností. Prítomným sa následne prihovoril aj námestník generálneho riaditeľa zboru pre ekonomické veci, ktorý priblížil, za akých podmienok väzenstvo na Slovensku vznikalo a po jeho osamostatnení sa formovalo. Námestník a riaditeľ ústavu zablahoželali oceneným, povýšeným a poďakovali aj tým, ktorí sa podieľali na príprave zhromaždenia.

Generálny riaditeľ zboru udelil rezortné vyznamenania 37 príslušníkom a zamestnancom zboru. Čestná medaila k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená šiestim príslušníkom zboru. Jubilejná plaketa k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená 18 príslušníkom a štyrom zamestnancom zboru a zároveň aj deviatim výsluhovým dôchodcom. Generálny riaditeľ zboru mimoriadne povýšil za príkladné plnenie služobných povinností dvoch príslušníkov zboru a riaditeľ ústavu mimoriadne povýšil jedného príslušníka zboru.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019