Aj ústav Dubnica nad Váhom si pripomenul 50. výročie samostatného slovenského väzenstva

Tak, ako iné ústavy na Slovensku, aj Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom si pripomenul 50. výročie samostatného slovenského väzenstva. Okrem športových podujatí, ktoré sa realizovali ešte v mesiacoch august a september, ústav dňa 19. septembra 2019 zorganizoval slávnostné zhromaždenie príslušníkov, zamestnancov a výsluhových dôchodcov ústavu pod záštitou 50. výročia samostatného slovenského väzenstva. Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo za prítomnosti námestníka generálneho riaditeľa zboru pre ekonomické veci plk. Ing. Jozefa Lančariča, zástupcov vedenia ústavu, príslušníkov zboru, zamestnancov zboru a výsluhových dôchodcov.

Na úvod sa prihovoril riaditeľ ústavu plk. Mgr. Dušan Bartoš, ktorý privítal všetkých prítomných a vyslovil srdečné poďakovanie príslušníkom zboru a zamestnancom zboru za plnenie si služobných a pracovných povinností. Následne sa prihovoril aj námestník generálneho riaditeľa pre ekonomické veci, ktorý ozrejmil 50-ročnú genézu vývoja väzenstva na Slovensku až po súčasnosť a zároveň v mene generálneho riaditeľa zboru gen. Ing. Milana Ivana zablahoželal všetkým oceneným príslušníkom zboru, zamestnancom ústavu a výsluhovým dôchodcom.

V rámci slávnostného zhromaždenia boli udelené nasledovné rezortné vyznamenania príslušníkom zboru, zamestnancom zboru a výsluhovým dôchodcom. Čestná medaila k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená štyrom príslušníkom zboru, jednému zamestnancovi zboru a dvom výsluhovým dôchodcom. Jubilejná plaketa k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva bola udelená ôsmim príslušníkom zboru, trom zamestnancom zboru a zároveň aj šiestim výsluhovým dôchodcom. Za príkladné plnenie služobných povinností generálny riaditeľ zboru mimoriadne povýšil do hodnosti nadporučík jedného príslušníka zboru a riaditeľ ústavu mimoriadne povýšil do hodnosti podpráporčík taktiež jedného príslušníka zboru.

Fotografie k článku

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019