Aktuality
27.05.2019
Dňa 26.05.2019 sa v dopoludňajších hodinách v ÚVTOS Levoča uskutočnilo hudobné vystúpenie pre odsúdené ženy. Gospelová speváčka Dominika Marušinová a spol. predstavila svoj repertoár piesní a...
24.05.2019
Dňa 22. mája 2019 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnilo záverečné stretnutie vzdelávacieho kurzu Právo na každý deň/Street Law, ktorý sa v ústave organizuje od roku 2005...
24.05.2019
V dňoch 20. až 24. mája 2019 organizoval odbor ochrany Generálneho riaditeľstva zboru výcvik školiteľov poriadkovej jednotky zboru v taktickej streľbe. Aj napriek nepriazni počasia sa výcvik...
24.05.2019
V dňoch 21. až 23. mája 2019 sa v Školiacom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže so sídlom v Santovke uskutočnilo pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov oddelení výkonu väzby a výkonu...
20.05.2019
Dňa 19.5.2019 sa nedeľné popoludnie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou (ďalej len „ústav“) nieslo v znamení hudby. Do ústavu zavítal chrámový zbor Sancta Maria zo...
20.05.2019
V dňoch 13. až 17. mája 2019 sa pravidelne, ako každý rok, uskutočnil 20. ročník súťaže Väzenskej služby Českej republiky v špeciálnej služobnej kynológii vo vyhľadávaní omamných a psychotropných...
17.05.2019
V dňoch 14. a 15. mája 2019 na pôde Rady Európy v Štrasburgu (Francúzsko) sa konalo multilaterálne stretnutie na tému Riadenie režimu väznených osôb. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval...
16.05.2019
Vo štvrtok 16. mája 2019 sa na Generálnom riaditeľstve zboru konala Celoslovenská porada nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže za účasti zástupcov sekcie trestného práva Ministerstva...
16.05.2019
V dňoch 14. až 17. mája 2019 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov uskutočnil Medzinárodný výcvik V4 organizovaný odborom ochrany Generálneho riaditeľstva...
16.05.2019
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ÚEPS) v spolupráci s Ministerstvom obrany SR pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia...
15.05.2019
Projekt RTVS Najväčší Slovák sa začal na Slovensku vysielať už v novembri 2018. Verejnosť následne mohla prostredníctvom SMS nominovať osobnosti z histórie či súčasnosti, o ktorých si myslela, že...
15.05.2019
Zo stránky Národnej transfúznej služby vyberáme: „Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd,...
14.05.2019
Prešovský ústav má 50 a je v dobrej kondícii, dovolíme si na úvod takéto smelé konštatovanie. Po dôkladných prípravách nastal deň „D“ a 10. mája 2019 o 13. hodine sa za zvukov fanfár mohla oslava...
14.05.2019
Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva odovzdal vo štvrtok 9. mája 2019 generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan príslušníkom z Ústavu na...
14.05.2019
V dňoch 9. a 10. mája 2019 sa uskutočnilo II. sústredenie výberu futbalovej reprezentácie Zboru väzenskej a justičnej stráže na futbalový turnaj väzenských služieb krajín V4 o Pohár generálneho...
13.05.2019
Dňa 10. mája 2019 do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica zavítala hudobná skupina Maduar, ktorá naštartovala v prvej polovici 90. rokov v Česku a na...