Verejné obstarávanie

Dátum:
19.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
15.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
14.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
14.03.2019
Vec:
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
13.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
12.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
12.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
11.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
04.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
18.02.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska §§ 112 - 114 Zákona 343/2015 Z. z.
Popis:

Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a priestorov psinca, ktoré sú technicky a morálne zastaralé. Bližšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii

Súbory na stiahnutie: časť 1, časť 2

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/419428

Dátum:
12.02.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Predmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávky paštét, konzervovaných výrobkov, nakladaných rýb a rýb v konzerve pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia.

Dátum:
15.02.2019
Vec:
oprava hotelových izieb
Forma obstarávania:
§ 117 zákona o VO
Popis:
Dátum:
01.02.2019
Vec:
Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Forma obstarávania:
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:

Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre dodanie a montáž Epoxidovej podlahy pre ÚVVaÚVTOS Bratislava.

Dátum:
29.01.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nizkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Predmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávky čerstvého ovocia a zeleniny pre ÚVTOS Dubnica nad Váhom, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia.

Dátum:
14.01.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nizkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Predmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávky rastlinných olejov pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia.

Dátum:
14.01.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nizkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Predmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávky mrazeného bravčového a hovädzieho mäsa pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia.

Dátum:
08.01.2019
Vec:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO
Popis:
Dátum:
21.01.2019
Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nizkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
15.11.2017
Vec:
TestVec
Forma obstarávania:
TestFroma
Popis:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

"Výmena dvojkrídlového okna a výmena bezpečnostnej manipulačnej priehradky na strážnom stanovišti č. 3 - hlavný vchod"

Dátum: 14.9.2017

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Ústav na výkon terstu odňatia slobody Levoča

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Dokumenty: PDF (705.84 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Dátum: 13.9.2017

Vec: Elektroinštalačný materiál

Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

 Výzva na predkladanie ponúk.

Dokumenty: PDF (51.28 KB)


Modernizácia administratívnej budovy - vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1

Dátum: 30.8.2017

Vec:

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §113 - 114

Ústav: Ústav na výkon terstu odňatia slobody Levoča

Popis:

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom frmáte.

Dokumenty: DOC (89.5 KB)ODERNIZACIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY UVTOS LEVOCA - SERVISNY OBJ (248.78 KB)RTF (1.11 MB)


MOdernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Levoča

Dátum: 24.8.2017

Vec: Projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §113 - 114

Ústav:

Popis:

Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2017 zo dňa 23.08.2017 pod značkou 12159 - WYP.

Projektová dokumentácia

Výkaz - výmer

Dokumenty: RAR (98.65 KB)RAR (835.76 KB)RAR (242.23 KB)RAR (1.36 MB)RAR (1.1 MB)RAR (1.7 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Levoča

Dátum: 24.8.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114

Ústav:

Popis:

Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2017 zo dňa 23.08.2017 pod značkou 12159 - WYP.

Súťažné podklady.

Projektová dokumentácia.

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte.

Dokumenty: PDF (845.52 KB)RAR (3.66 MB)RTF (398.78 KB)RAR (879.49 KB)RTF (1.63 MB)RAR (7.62 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Nitra

Dátum: 24.8.2017

Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, prílohy

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra

Popis:

 Projektová dokumentácia

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovanom formáte

Dokumenty: ZIP (896.93 KB)XLSX (912.24 KB)ZIP (7.45 MB)DOCX (27.31 KB)ZIP (17.63 KB)ZIP (6.97 MB)ZIP (12.49 MB)ZIP (24.61 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Dátum: 21.8.2017

Vec: Projekt a výkaz - výmer

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114

Ústav:

Popis:

Projektová dokumentácia 

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte.

Dokumenty: ZIP (4.11 MB)ZIP (7.83 MB)DOCX (22.22 KB)ZIP (6.96 MB)ZIP (4.67 MB)DOCX (23.05 KB)ZIP (209.63 KB)ZIP (187.66 KB)ZIP (11.98 MB)ZIP (260.46 KB)ZIP (4.78 MB)ZIP (655.82 KB)ZIP (240.91 KB)ZIP (10.9 MB)PDF (80.58 KB)ZIP (4.59 MB)ZIP (3.02 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Dátum: 17.8.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina

Popis:

 Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 161/2017 zo dňa 16.08.2017 pod značkou 11817 - WYP.

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu / výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste / dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: ZIP (3.6 MB)ZIP (4.76 MB)ZIP (4.89 MB)ZIP (6.04 MB)ZIP (5.34 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Dátum: 16.8.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav:

Popis:

 Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 161/2017 zo dňa 16.08.2017 pod značkou 11817 - WYP.

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu / výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste / dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (172 KB)PDF (1.28 MB)RTF (1.63 MB)XLSX (301.89 KB)DOCX (27.8 KB)ZIP (6.72 MB)


Odstránenie objektu D. S. DELAP Žabí Majer Bratislava vrátane odvozu odpadu

Dátum: 15.8.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky sú práce a služby, ktoré sú uskutočňované a poskytované na základe špecifických a jedinečných požiadaviek a je tiež nutná obhliadka miesta plnenia.

Dokumenty: PDF (167.29 KB)DOCX (17.97 KB)


Služobná rovnošata pre psovoda, lektora/inštruktora

Dátum: 1.8.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný iným osobám na trhu.

Dokumenty: PDF (516.14 KB)PDF (545.53 KB)DOCX (22.87 KB)PDF (804.08 KB)


Oprava striech ÚVV a ÚVTOS Prešov v OVTOS, Kpt. Nálepku 15, Sabinov

Dátum: 21.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015

Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov

Popis:

Dokumenty: PDF (2.2 MB)


Čiapka so šiltom

Dátum: 17.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (472.42 KB)DOCX (21.58 KB)PDF (264.59 KB)


Letné a zimné funkčné ponožky

Dátum: 10.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dokumenty: DOCX (21.92 KB)PDF (509.77 KB)


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v Leopoldove

Dátum: 7.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (351.88 KB)XLSX (11.13 KB)PDF (176.98 KB)


Dodávka a montáž priemyselných garážových brán pre nákladné autá

Dátum: 4.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Forma obstarávania: ZsNH podľa §117 v spojení s § 112 zákona o verejnom obstarávaní

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

 Oprava garážových brán formou výmeny dodávkou a montážou priemyselných garážových brán pre nákladné autá. Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 12.07.2017 o 14:00 hod.

Dokumenty: PDF (494.14 KB)PDF (494.14 KB)TIF (438.33 KB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 4.časť (vykurovanie, VZT a rekuperácia, zdravotechnika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (724.03 KB)PDF (406.54 KB)PDF (327.98 KB)PDF (671.49 KB)PDF (755.43 KB)PDF (281.1 KB)PDF (658.04 KB)PDF (303.86 KB)PDF (291.4 KB)PDF (295.6 KB)PDF (684.9 KB)PDF (65.21 KB)PDF (3.35 MB)PDF (1.98 MB)PDF (3.06 MB)PDF (1.07 MB)PDF (5.21 MB)PDF (1.72 MB)PDF (1.77 MB)PDF (1.75 MB)PDF (2.04 MB)PDF (45.3 KB)PDF (1.27 MB)PDF (35.08 KB)PDF (1.47 MB)PDF (63.01 KB)PDF (953.09 KB)PDF (1.33 MB)PDF (743.78 KB)PDF (1.34 MB)PDF (141.21 KB)PDF (179.56 KB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 3.časť (bleskozvod, elektroinštalácie, MaR, statika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (408.86 KB)PDF (321.8 KB)PDF (321.8 KB)PDF (5.35 MB)PDF (408.86 KB)PDF (4.67 MB)PDF (4.91 MB)PDF (106.83 KB)PDF (5.17 MB)PDF (111.23 KB)PDF (5.17 MB)PDF (121.24 KB)PDF (5.13 MB)PDF (240.58 KB)PDF (120.57 KB)PDF (235.33 KB)PDF (122.24 KB)PDF (720.71 KB)PDF (459.46 KB)PDF (116.24 KB)PDF (84.11 KB)PDF (110.08 KB)PDF (112.83 KB)PDF (201.34 KB)PDF (80.85 KB)PDF (276.48 KB)PDF (4.5 MB)PDF (245.57 KB)PDF (541.77 KB)PDF (514.76 KB)PDF (798.65 KB)JPG (119.08 KB)PDF (538.53 KB)PDF (2.87 MB)PDF (411.27 KB)PDF (367.18 KB)PDF (263.34 KB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 2.časť (detaily).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (78.15 KB)PDF (78.46 KB)PDF (81.11 KB)PDF (52.82 KB)PDF (80.35 KB)PDF (46.13 KB)PDF (55.84 KB)PDF (48 KB)PDF (53.35 KB)PDF (50.32 KB)PDF (50.59 KB)PDF (49.65 KB)PDF (66.67 KB)PDF (46.74 KB)PDF (31.7 KB)PDF (58.85 KB)PDF (51.22 KB)PDF (49.63 KB)PDF (54.61 KB)PDF (48.14 KB)PDF (42.03 KB)PDF (36.7 KB)PDF (39.15 KB)PDF (35.67 KB)PDF (47.86 KB)PDF (54.98 KB)PDF (57.63 KB)PDF (55.01 KB)PDF (58.08 KB)PDF (64.65 KB)PDF (55.48 KB)PDF (45.82 KB)PDF (50.56 KB)PDF (51.73 KB)PDF (48.48 KB)PDF (19.74 KB)PDF (27.1 KB)PDF (33.88 KB)PDF (81.47 KB)PDF (35.74 KB)PDF (29.46 KB)PDF (70.73 KB)PDF (60.21 KB)PDF (55.33 KB)PDF (68.77 KB)PDF (45.66 KB)PDF (54.72 KB)PDF (55.15 KB)PDF (46.37 KB)PDF (302.97 KB)PDF (47.26 KB)PDF (233.14 KB)PDF (52.61 KB)PDF (332.34 KB)PDF (270.66 KB)PDF (127.1 KB)PDF (1.63 MB)PDF (126.15 KB)PDF (124.13 KB)PDF (125.81 KB)PDF (1.54 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis: Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 1.časť (Architektúra, BOZP, Projektové a technické hodnotenie, Plán užívania verejnej práce, PZS).

Dokumenty: PDF (2.55 MB)PDF (2.27 MB)PDF (2.57 MB)PDF (2.37 MB)PDF (2.27 MB)PDF (835.77 KB)PDF (433.45 KB)PDF (882.97 KB)PDF (720.84 KB)PDF (1 MB)PDF (682.05 KB)PDF (715.04 KB)PDF (738.8 KB)PDF (263.1 KB)PDF (733.64 KB)PDF (65.07 KB)PDF (164.08 KB)PDF (1.34 MB)PDF (660.15 KB)PDF (857.77 KB)PDF (4.5 MB)PDF (219.66 KB)PDF (201.39 KB)


Polotričká a krátke nohavice

Dátum: 27.6.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: Verejná súťaž na dodanie tovaru podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z. z

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Dokumenty v editovateľnej podobe pre uchádzačov za účelom prípravy ponuky.

Dokumenty: DOCX (34.77 KB)RTF (1.63 MB)


Rovnošata pre psovoda (opakovanie)

Dátum: 19.6.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.

Dokumenty: PDF (503.93 KB)PDF (440.23 KB)PDF (153.78 KB)PDF (740.06 KB)


Dodávka výpočtovej techniky

Dátum: 16.6.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka

Ústav:

Popis:

- príloha č. 2 k rámcovej dohode - Technická špecifikácia a cenník

- dokumenty v editovateľnej podobe za účelom prípravy ponuky uchádzačov

Dokumenty: XLSX (50.6 KB)DOCX (40.46 KB)


Dodávka zemného plynu

Dátum: 6.6.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: verejná súťaž - revezný postup

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Dokumenty: DOCX (28.51 KB)XLS (72 KB)


Rovnošata pre psovoda

Dátum: 29.5.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.

Dokumenty: PDF (147.95 KB)PDF (266.96 KB)PDF (486.66 KB)PDF (528.52 KB)


Dodávka elektrickej energie

Dátum: 26.4.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: verejná súťaž

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • Príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Dokumenty: DOCX (28.88 KB)XLSX (22.72 KB)


Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť

Dátum: 21.4.2017

Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Dokumenty: XLSX (55.42 KB)DOCX (29.96 KB)


Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča

Dátum: 1.2.2017

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav:

Popis:

Dokumenty: PDF (5.36 MB)DOCX (16.99 KB)DOC (222 KB)


Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

Dátum: 26.1.2017

Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED

Forma obstarávania: podlimitná zákazka

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Podlimitná zákazka, zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory (9) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formátoch: xlsx, docx, rtf, zip.

UPOZORŇUJEME, že súbory nie sú poškodené a pri dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.

V prípade, že po dodržaní týchto inštrukcií nie je možné súbory (uložené na pevnom disku vlastného PC) i tak otvoriť, kontaktujte:

Ing. Filip Brunovský, tel. č.: 02/208 31 404

Dokumenty: Z01 (10 MB)XLSX (847.25 KB)RTF (1.61 MB)Z02 (10 MB)Z03 (10 MB)Z04 (10 MB)Z05 (10 MB)ZIP (7.33 MB)DOCX (37.06 KB)

VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE - ARCHÍV

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štrťrok 2012

SUMÁR  verejného obstarávania za rok: 2007