Podpis dodatku ku Kolektívnej zmluve

 

Dňa 13.05.2013 sociálni partneri na Ministerstve spravodlivosti SR podpísali dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na rok 2013.
      Dodatok ku kolektívnej zmluve podpísali minister spravodlivosti JUDr. Tomáš Borec a predseda  Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Ivan Caban.
      Predmetom dodatku bolo vyjednanie priaznivejších cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach zboru, čo by malo viesť k zatraktívneniu rekreačných pobytov pre našich príslušníkov.