Aktuality
18.01.2019
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov sa s klientmi umiestnenými v oddiele špecializovaného zaobchádzania pravidelne realizujú relaxačné vychádzky na čerstvom...
16.01.2019
Po splnení podmienok na povýšenie do vyššej hodnosti bol personálnym rozkazom ministra spravodlivosti Slovenskej republiky dňom 1. januára 2019 do hodnosti plukovník povýšený riaditeľ ÚVTOS Levoča...
15.01.2019
Generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan ocenil dňa 15. januára 2019 príslušníkov a zamestnanca Generálneho riaditeľstva zboru. Pri príležitosti 15 rokov trvania služobného pomeru udelil...
10.01.2019
S cieľom poskytnúť detailnejšie informácie o výsledkoch uskutočnených a pripravovaných pilotných (rozvojových) projektov na úseku zaobchádzania s väznenými osobami v podmienkach Slovenskej republiky...
10.01.2019
Krajské múzeum v Prešove pripravilo pri príležitosti 120. výročia vzniku organizovaného futbalu v meste Prešov výstavu s názvom Z histórie futbalu v Prešove. Súčasťou tejto výstavy sú unikátne...
09.01.2019
Už sa stalo tradíciou, že najlepší šachisti z radov obvinených a odsúdených v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica si počas vianočného obdobia zmerali sily s...
09.01.2019
Dvakrát mesačne, vždy vo štvrtok, sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok uskutočňuje stretnutie spoločenstva „Anonymní alkoholici“ (AA) s odsúdenými, zaradenými v strednom stupni...
08.01.2019
Do koledovania sa zapojilo viac ako 25 000 koledníkov, ktorí navštívili 78 tisíc rodín. Dňa 20. decembra 2018 v poobedňajších hodinách prijali do ÚVTOS a ÚVV Ilava pozvanie „eRkári“ - čiže koledníci...
08.01.2019
Neustále dobre naladená a pozitívna. Je jedno, či spieva doma na Slovensku alebo v susednom Česku. Dňa 19. decembra 2018 zavítala do ÚVTOS a ÚVV Ilava Sima Martausová a potešila tak nejedného...
07.01.2019
Dominika Titková & Friends so svojou skupinou priniesla do vianočného obdobia dňa 27. decembra 2018 do ÚVTOS a ÚVV Ilava kúsok exotiky a latino rytmu. Dominika Titková z Nitry, to je speváčka so...
07.01.2019
Dňa 25. decembra 2018 sa počas vianočného obdobia už tradične v priestoroch viacúčelovej miestnosti ÚVTOS a ÚVV Ilava predstavili členovia ústavnej kapely Mrežovanka, ktorí si pripravili pre...
07.01.2019
Adventný čas v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa niesol predovšetkým v znamení hudby. Adventný čas bol pre odsúdených spestrený dvomi koncertmi, vďaka ktorým mohli precítiť...
04.01.2019
Na akcii „XFN Night of the Champions“ sa predstavil súboj reperov Marpa a Rytmusa, čiže Otakara Petřinu a Patrika Vrbovského, a to bol hlavný bod besedy s odsúdenými, ktorá sa konala pred zápasom dňa...
04.01.2019
Na tretiu adventnú nedeľu 16. decembra 2018 prijali pozvanie do ústavu Ilava členovia kapely ESPÉ, ktorí povzbudili odsúdených nielen počas svätej omše svojimi piesňami, ale aj počas koncertu v...
03.01.2019
Posledný decembrový deň patril už tradične Silvestrovskému behu, ktorého XXXIII. ročník pripravili Oblastný bežecký spolok Prešov, Olympijský klub Prešov, ZŠ na Šmeralovej ulici a podporilo ho aj...
03.01.2019
Zámer potešiť a povzbudiť naplnil 24. decembra 2018 krátko pred poludním ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek, keď navštívil Ústav na výkon väzby a...