Prednáška o pokladoch našej prírody

Dňa 29. januára 2019 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila prednáška predstaviteľov občianskeho združenia Fauna Carpatica MVDr. Adriany Burešovej a Ing. Petra Havaša o projekte záchrany ohrozených druhov našej fauny. Podujatia sa zúčastnilo 143 odsúdených.
Členov občianskeho združenia spája priateľstvo a záujem o prírodu a zvieratá, najmä plazy a obojživelníky. Ich hlavným cieľom je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu. V úvode MVDr. Burešová porozprávala odsúdeným o svojej ceste k tejto zaujímavej a prospešnej práci i aktivitách Fauny Carpatica a pútavým spôsobom – v osobe korytnačky močiarnej – predstavila poklady našej prírody. Súčasťou aktivity bola i obrazová prezentácia, vďaka ktorej bola prednáška ešte zaujímavejšia.
Korytnačka močiarna patrí medzi plazy a ohrozené druhy na Slovensku a vyskytuje sa v Národnej prírodnej rezervácii Tajba pri Strede nad Bodrogom. Ide o najnižšie položené územie na Slovensku s nadmorskou výškou 96 metrov nad morom. Poslucháčom boli vysvetlené základné fakty a pojmy o pohybe a výskyte korytnačky, jej výzore, potrave, procesoch kladenia vajec a liahnutia. V rámci ochranárskych aktivít je potrebné aplikovať rôzne citlivé operácie pri záchrane tohto druhu živočícha, ktorý je ohrozovaný nielen dravcami, a to už aj pri samotnej znáške vajec. V oblasti výskumu sa používa monitorovanie na určenie poddruhu, migrácie, hibernácie, estivácie a sledovanie polohy telemetriou. Prechodné zastavenie alebo obmedzenie fyziologických procesov živočíchov (hibernácia, estivácia) je priamym ukazovateľom úbytku prirodzeného biotopu, čo priamo zapríčiňuje výstavba infraštruktúry, zaľudňovanie, prirodzené prírodné procesy a ekologické katastrofy.
Prednáška odsúdených zaujala, čo bolo evidentné i z množstva položených otázok. Na otázku, čo považuje za svoj najväčší úspech, odpovedala MVDr. Burešová, že to bol moment, kedy sa ona sama stretla s korytnačkou, na ktorej pomocou identifikátorov spoznali výsledok svojej dvanásťročnej práce.
Hosťom patrí úprimné poďakovanie za ich drahocenný čas a za to, že odsúdeným umožnili obohatiť sa o nové vedomosti.