Vianoce odsúdených žien v ústave pre mladistvých Sučany

Často sa ľudia zamýšľajú nad tým, aké môžu byť vianočné sviatky strávené za múrmi väznice. Aj tam vo sviatočnom období cítiť vôňu ihličia, pokoj a spolupatričnosť.

Odsúdené ženy sú myšlienkami viac doma s rodinami, ale aj napriek tomu sa snažia spríjemniť si čas v duchu tradícií Vianoc. S príchodom prvej adventnej nedele začala vianočná príprava. Odsúdené, ktoré sú členkami krúžku šikovných rúk, ale tiež tie, ktoré prejavili záujem, vytvorili počas štyroch týždňov príjemnú vianočnú atmosféru. Z kuchynky bolo cítiť vôňu koláčov, dopĺňala ju vôňa ihličia, ohľaduplnosť medzi ženami, vzájomná pomoc. K Vianociam v prvom rade patria adventný veniec a vianočný stromček. Ústavný kaplán v prvú adventnú nedeľu adventný veniec aj posvätil.

Počas predvianočných aktivít ženy vyrábali ozdoby na stromček, vianočné pohľadnice, ktoré posielali svojim blízkym a iné výrobky použité na výzdobu oddielu, ale i samotných izieb. Odsúdené zdobili nielen oddielovú kaplnku, ale aj samotný oddiel a súčasťou výzdoby bol tiež drevený betlehem, ktorý vytvorili odsúdené v spolupráci s kaplánom. Tým vznikla myšlienka zorganizovať súťaž o najkrajšie vyzdobenú izbu. Prvé tri miesta boli ocenené diplomom.

Vďaka bohatému programu, rôznym aktivitám a svätej omše je možné i vo väznici prežiť čarovnú atmosféru Vianoc a aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti všedných dní.


Fotogaléria