Vianočný futbalový turnaj odsúdených z otvoreného oddelenia

Dňa 9. decembra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia v Bratislave Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava spolu s pedagogičkou kpt. Mgr. Lýdiou Rajnohovou zúčastnili vianočného futbalového turnaja v telocvični ubytovacieho zariadenia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v Mlynskej doline. Odsúdení boli do hry zapálení, avšak nezabúdali ani na slušnosť a ohľaduplnosť voči spoluhráčom. Zápas prebehol v príjemnej atmosfére. Na obed pripravili stravovatelia výborný guláš, ktorý zmizol za pár minút. Späť do ústavu sa hráči vrátili síce unavení, no spokojní zo svojich výkonov. Výhra bola tiež niečo, čo potešilo, keďže víťazi získali za 1. miesto tortu v tvare futbalového ihriska, do ktorej sa všetci pustili tak rýchlo, že ju p. pedagogička ledva stihla odfotografovať do kroniky otvoreného oddelenia.


Fotogaléria