Medzirezortný kynologický seminár Finančnej správy SR

Na základe pozvánky Finančného riaditeľstva SR sa v dňoch 11. - 13. decembra 2017 príslušníci zboru zúčastnili na Medzirezortnom kynologickom seminári Finančnej správy SR, ktorý organizovala Akadémia Finančnej správy SR v priestoroch Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia Ministerstva financií SR v Tatranskej Lomnici. Za zbor sa na seminári zúčastnili npor. Jaroslav Prouza st. (GR ZVJS), npor. Jaroslav Prouza ml. (GR ZVJS) a npor. Milan Babirád (ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová). Účastníkmi okrem našich psovodov boli psovodi z Finančnej správy Slovenskej republiky, Colnej správy Českej republiky a Policajného zboru SR. V rámci trojdňového programu prebehli prednášky venujúce sa verifikácie výsledkov pachovej identifikácie, šíreniu pachov a metodike výcviku služobných psov.


Fotogaléria