Podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov zboru na rok 2018

Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky bola dňa 11. decembra 2017 podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2018. Signatári zmluvných strán zastúpených podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Luciou Žitňanskou, PhD. na strane Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na strane Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže jeho predsedom kpt. Mgr. Ivanom Cabanom svojimi podpismi uzavreli kolektívnu zmluvu, ktorej predchádzali dve kolá rokovaní. Na samotnom akte podpisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa zúčastnili generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Jana Britaňáková, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milan Ivan a podpredseda Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže kpt. Bc. Marián Danaj. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, okrem iného, podrobnejšie upravuje niektoré paragrafové znenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Je základným dokumentom pre ďalšie možnosti sociálneho dialógu, ktoré možno rozvíjať v podnikových kolektívnych zmluvách v jednotlivých služobných úradoch zboru. Odborový zväz zboru vníma uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nielen ako naplnenie § 229 zákona č. 73/1998 Z. z., ale aj ako významný stabilizačný faktor v oblasti sociálnej stability a istoty pri náročnej práci príslušníkov zboru.


Fotogaléria