Mikuláš u odsúdených žien v ústave Sučany

Odsúdené ženy umiestnené v ÚVTOS Sučany privítali dňa 6. decembra 2017 v priestoroch ústavu Mikuláša, anjela a čerta, ktorí im spríjemnili chvíle, ktoré musia tráviť mimo vlastného domova.  Šikovné a vzorné odsúdené boli za snahu a dobrú prácu odmenené sladkosťami, no niektorým nadelil Mikuláš aj uhlie a motivoval ich k zlepšeniu správania. Odsúdené ženy Mikulášovi zarecitovali a zatancovali. Kultúrny program spestril odsúdeným  všedný decembrový deň a pripomenul im prichádzajúci čas vianočný. Aj prostredníctvom takýchto aktivít sa u odsúdených žien rozvíja sebareflexia, sebauvedomenie a podporuje sa prosociálne správanie.

 


Fotogaléria