Služobný aktív v ústave Košice-Šaca

Pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca konal dňa 3. októbra 2017 služobný aktív. Riaditeľ ústavu pplk. Ing. Ján Lukáč v príhovore zhodnotil činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu v uplynulom roku a osobitne sa venoval najvýraznejším momentom a udalostiam, ktoré v služobnej činnosti ústavu rezonovali. Vyzdvihol mnohé pozitíva a úspechy, ktoré sa príslušníkom a zamestnancom ústavu podarilo dosiahnuť v jednotlivých činnostiach ústavu. Neopomenul ani výrazné individuálne úspechy príslušníkov na športovom poli. Pomenoval tiež oblasti, v ktorých vidí priestor na zintenzívnenie činnosti, zmenu postojov a zlepšenie výsledkov.

Ďalší program služobného aktívu bol vyhradený oceneniu príslušníkov a zamestnancov ústavu za dlhoročnú príkladnú službu. Riaditeľ ústavu slávnostným spôsobom odovzdal šiestim príslušníkom a zamestnancovi ústavu čestné medaily II. stupňa a medaily za zásluhy o slovenské väzenstvo II. stupňa a III. stupňa, ktoré oceneným udelil generálny riaditeľ zboru. Zároveň boli pri tejto slávnostnej príležitosti mimoriadne povýšení do vyššej hodnosti siedmi príslušníci ústavu.

Služobný aktív bol ukončený spoločenským posedením s pohostením.


Fotogaléria