Hudobné vystúpenie s hodnotnou prednáškou v ústave Leopoldov

Dňa 21. mája 2016 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov uskutočnilo vystúpenie speváčky Dominiky Gurbaľovej a hudobníka Maroša Vataščina zo spoločenstva Maják v Košiciach. Títo mladí hudobní nadšenci často hosťujú na festivaloch kresťanskej hudby a účinkujú v katolíckych médiách. Medzi jednotlivými skladbami sa obvineným a odsúdeným prihovoril ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov Košickej arcidiecézy. Za neopísateľný  zážitok patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka. 


Fotogaléria