Legislatíva

Prehľad všetkých účinných interných predpisov k 01.08.2018

Prehľad vybraných účinných interných predpisov k 01.02.2018

 

 

 

Rozkazy ministra spravodlivosti Slovenskej republiky

 RMS

  6

 2017

o kúpeľnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 

 

 

Rozkazy generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 21

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia Sabová

 RGR

 22

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Kováčovej

 RGR

 23

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Omšení

 RGR

 24

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Opatovciach

 RGR

 25

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Prešove

 RGR

 28

 2007

 o zdravotnej starostlivosti o príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže

 RGR

  6

 2008

 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvineným a odsúdeným 

Príloha 1

 RGR

 36

 2008

 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 41

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

 RGR

 42

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach

 RGR

 43

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch

 RGR

 44

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Oddelení výkonu trestu Ústavu na výkon väzby v Prešove s miestom výkonu služby v Sabinove

 RGR

 45

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon  trestu odňatia slobody v Ružomberku

 RGR

 46

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove

 RGR

 47

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre - Chrenovej

 RGR

 50

 2008

 ,ktorým sa mení RGR č. 36/2008 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 66

 2015

 o sociálnej práci vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody

 RGR

 4

 2009

 o postavení a činnosti knižníc v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 7

 2009

 o vzdelávaní a organizovaní záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase obvinených a odsúdených

 RGR

 28

 2015

 o zamestnávaní obvinených a odsúdených

Príloha 1, Príloha 2

 RGR

 50

 2015

 o psychologickej činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Príloha 1

 

 

 

Inštrukcie, pokyny a smernice Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

 ZIPS GR

 20

 2009

 Vzorové organizačné usporiadanie oddelenia výkonu väzby, výkonu väzby a výkonu trestu, výkonu trestu a otvoreného oddelenia – pokyn

 

     

 

     

 

 Ústavné poriadky pre obvinených a odsúdených 

Vzorový organizačný poriadok ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody (Príloha)

Ústav

Ústavný poriadok pre obvinených

Ústavný poriadok pre odsúdených

ÚVV a ÚVTOS Bratislava

VV

VTOS

OO Bratislava

-

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica

VV

VTOS

ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová

 -

VTOS

OO Kováčová

 -

VTOS

ÚVTOS Dubnica nad Váhom

 -

VTOS

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

 -

VTOS

OO Hrnčiarovce nad Parnou

-

ÚVTOS a ÚVV Ilava

VV

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Košice

VV

VTOS

ÚVTOS Košice - Šaca

 -

VTOS

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

VV

VTOS

ÚVTOS Levoča

 

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Nitra

VV

VTOS

ÚVTOS Nitra - Chrenová

 -

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Prešov

VV

VTOS

OO Prešov

 -

VTOS

OVT  Sabinov

 -

VTOS

ÚVTOS Ružomberok

 -

VTOS

ÚVTOS pre mladistvých Sučany

-

VTOS

Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín

VV

VTOS

OO Omšenie

 -

VTOS

OO Opatovce

 -

VTOS

ÚVTOS Želiezovce

 -

VTOS

OO Sabová

 -

VTOS

ÚVV Žilina

VV

VTOS

Z dôvodu prebiehajúcej aktualizácie je stránka nedostupná...