Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 110009268
Prináleží k obj. č. 1273
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 216,00 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov AGRO TAMI, a s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Cabajská 10, 950 22 Nitra
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36467430
DIČ/DRČ 2020021641
Číslo účtu 4004655846/7500
Doplň. informácia

Zoznam príloh