Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo OF-123/20111
Prináleží k 377-11
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 322,63 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 14.4.2011
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Michal Danč-EVVA Martin
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pavla Mudroňa 602/30, Martin
Právna forma Autorizované zastúpenie EVVA
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 43455107
DIČ/DRČ 1071288328
Číslo účtu
Doplň. informácia