Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20110001
Prináleží k obj. č. 8
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 803,00 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 10.2.2011
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Jaroslav Brtko Auto Mobil
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mostová 1335/9, 034 01Ružomberok,
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 14166411
DIČ/DRČ 1020465204
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh