Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2010391274
Prináleží k obj. č. 9
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 0,00 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 27.1.2011
Forma zaplatenia zálohová platba

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Poradca podnikateľa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M. Rázusa 23A, 01001 Žilina1
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Žilina, oddiel Sro, v.č.1408/L
IČO 31592503
DIČ/DRČ 2020449189
Číslo účtu 2623822018/1100
Doplň. informácia ponuka na obnovu predplatného na rok 2011

Zoznam príloh