Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 000196411
Prináleží k
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 420,15 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 15.3.2011
Forma zaplatenia Prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SHELL Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31361081
DIČ/DRČ 2020315363
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh