Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 17500003
Prináleží k Objednávke č. 14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Poskytnutie občerstvenia "Školenie pracovníkov oddelení/ skupín ekonomiky ústavov a GR k programovej aplikácii Personalistika a fin. náležitosti, legislatívne zmeny v oblasti spracovania služobných príjmov príslušníkov a platov zamestnancov, ročné zúčtov
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 50,38 €
Dátum doručenia faktúry 1.2.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Súdna 15, 91196 Trenčín
Právna forma rozpočtová organizácia
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 738301
DIČ/DRČ 2021332357
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 39/2017

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.