Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Žilina

Characteristics of the facility

Ústav bol zriadený k 1. januáru 1971 v budove bývalého dievčenského internátu strednej zdravotníckej školy. Okrem vyšetrovacej väzby pre oblasť severného Slovenska (Kysuce, Liptov, Orava) sa v ňom vykonával aj výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do I. nápravnovýchovnej skupiny. Pracovne boli zaradení prevažne v stavebníctve, drevospracujúcom priemysle a na železnici. V rokoch 1971 až 1973 sa pristavili nové objekty a celý areál bol dobudovaný v roku 1975. V ďalších rokoch sa ústav priebežne modernizoval až k dnešnej podobe. 

Od roku 1990 bol ústav určený pre výkon väzby mužov, žien a mladistvých okresov Žilinského kraja, okresu Považská Bystrica a od júna 2003 do januára 2010 aj pre Okresný súd Prievidza. Zároveň si v ňom odpykávali trest odňatia slobody odsúdení zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kategória odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody sa v ústave zmenila v septembri 2012, a to zo stredného stupňa stráženia na minimálny stupeň stráženia. 

Dňom 1. októbra 2015 sa Ústav na výkon väzby Žilina reprofiloval na Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina. V rovnakom roku boli popri existujúcich pracoviskách vo vnútornej prevádzke ústavu zriadené pre odsúdených aj dve pracoviská mimo ústavu a jedno pracovisko v ústave v rámci strediska vedľajšieho hospodárstva. Výkon väzby v súčasnosti ústav zabezpečuje pre obvinených z celého Žilinského kraja a Okresný súd Považská Bystrica patriaci do Trenčianskeho kraja. Okrem výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody zabezpečuje ústav prostredníctvom príslušníkov úseku justičnej stráže aj ochranu poriadku a bezpečnosti v šiestich objektoch súdov a prokuratúr.

Riaditeľka ústavu

Director photo

plk. Mgr. Gabriela Lončíková

Vysokoškolské štúdium ukončila na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1989. Pôsobila vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina. Riaditeľkou Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina je od roku 2019.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps